Oorzaken ADHD

Wat zijn de oorzaken van ADHD? Onderzoeken naar de oorzaak van ADHD zijn nog steeds gaande. Daardoor staat niet volkomen vast wat precies de oorzaken zijn. Wel is duidelijk geworden na jaren onderzoek dat drie factoren een belangrijke rol spelen bij het tot stand komen van ADHD. Men is er van overtuigd dat erfelijkheid, aanleg en de omgeving belangrijke veroorzakers zijn.

Erfelijkheid

Wanneer een directe familielid ADHD heeft is de kans zeer groot dat andere familieleden hier ook last van hebben. Als je kijkt naar de cijfers blijkt dit ook wel. Men zegt dat ongeveer 3% tot 5% van de kinderen in Nederland ADHD heeft, terwijl dit percentage bij volwassenen op 1% tot 3% ligt. Bij kinderen wiens ouders ADHD hebben ligt dit percentage al tussen de 30% en 50%. Erfelijkheid is dus een belangrijke oorzaak van ADHD.

Aanleg

De hersenen van iemand met ADHD werken anders dan de hersenen van iemand die geen ADHD heeft. Verschillende hersenscans toonden allemaal een licht verminderde omvang aan van 4 verschillende hersengebieden:

  1. De hersenbalk
  2. De basale ganglia (vormt zich om de thalamus)
  3. Voorhoofdskwab (frontaal kwab)
  4. Cerebellum (kleine hersenen)
Bron: hersenstichting
Bron: hersenstichting

Deze hersengroepen zijn allemaal van toepassing op de symptomen die ADHD’ers hebben. Zo zorgt de basale ganglia voor het plannen van bewegingen, geheugen, emotie en aandacht. Het cerebellum draagt bij aan taken die een beroep doen op het werkgeheugen, taal, het evenwicht, geco√∂rdineerde bewegingen en het ritme. De voorhoofdskwab is het meest geavanceerde deel van de hersenen. Dit deel is verantwoordelijk voor de tijdsindeling en besluitvorming, organiseren, plannen , impulsbeheersing en doelgericht handelen. De hersenbalk fungeert als brug tussen de voorhoofdskwab en de achterhoofdskwab. Het zorgt ervoor dat deze twee delen van de hersenen goed met elkaar kunnen ‘functioneren’.

Omgeving

Omgevingsfactoren spelen een belangrijke rol bij het tot stand komen van ADHD. Zo is bijvoorbeeld geconstateerd dat kinderen, wiens moeder tijdens de zwangerschap veel heeft gerookt of gedronken, eerder last hebben van ADHD dan kinderen waarbij de moeder niet heeft gerookt of gedronken. Daarnaast is zuurstofgebrek tijdens de geboorte een oorzaak en kan de voeding bijdragen.

Heb je het gevoel dat jij ADHD hebt? Op deze pagina vind je een uitgebreid overzicht van verschillende ADHD test die je een voorzichtige indicatie kunnen geven.